Kozmapolitan & Vári Utazási Iroda

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az KOZMAPOLITAN & VARI Utazási Iroda (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 7-13., cégjegyzékszám: 01 09 996952) (továbbiakban: utazási iroda) mint adatkezelő a jelen Összefoglaló Adatvédelmi Tájékoztatóban ad rövid tájékoztatást ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban talál. Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

Az utazási iroda ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy igényeiket minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani. Az adatok kezelésének jogapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az Ön által kötött utazási szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatjuk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kíván kapni az Önhöz kapcsolódóan általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (info@kozmapolitan.hu, 061/413-0272, H-1062 Budapest, Délibáb utca 30.).

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat a honlapunkon ide kattintva találja meg.

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).